RECHT VAN HOGER BOD – MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW TE MAASMECHELEN, HEUFKENSWEG 5

Ref : kd/7919

Adres :

Heufkensweg 5
3630 Maasmechelen

Financiele informatie :

Prijs Neem kontakt met ons op

Details :

RECHT VAN HOGER BOD – MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW TE MAASMECHELEN, HEUFKENSWEG 5

Uit een proces verbaal verleden voor notaris Yasmine FAGARD te Maasmechelen, op verzoek van de curator meester Elisabeth VANBERGEN, dd. 22 november 2017, blijkt dat hierna vermeld goed toegewezen werd onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

GEMEENTE MAASMECHELEN, vierde afdeling, deelgemeente EISDEN:

Een sportgebouw zonder grondschotel, gelegen aan de Heufkensweg 5, opgericht op het hierna beschreven perceel grond in uitvoering van en overeenkomstig de erfpachtovereenkomst die werd afgesloten met de gemeente Maasmechelen.

Het recht van erfpacht op een perceel grond gelegen ter plaatse genaamd “Eysderbosch”, gekadastreerd sectie C, nummer 480AP0000, groot 69a79ca.

Stedenbouw: EPC: studio 1 (215Wh/m²), studio 2 (206Wh/m²) studio 3 (212Wh/m²) - Vergunning – dagrecreatie + waterwinningsgebied– Geen dagvaarding uitgebracht – Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig – Geen verkavelingsvergunning – niet gelegen in overstromingsgebied.

Deels verhuurd met name de karting en de binnenspeeltuin.

EPC + sted. uittr.,  voorwaarden erfpachtovereenkomst ter inzage in het kantoor.

 Verkoopsvoorwaarden:

- beschikbaar na betaling van verkoopprijs en kosten;

- Voor vrij en onbelast;

- recht van hoger bod;

- overname erfpachtrecht toegestaan door de gemeente Maasmechelen.

 TOEGEWEZEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN AFWEZIGHEID VAN HOGER BOD  MITS DE PRIJS VAN €520.000,00

 Volgens art. 1592 Ger.W. heeft ieder tot en met DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 het recht een hoger bod te doen van min. €6.200,-.  Dit hoger bod dient betekend te worden door een gerechtsdeurwaarder.

Bezichtiging:  na telefonische afspraak met het kantoor.

Voor meer info contacteer kantoor van notarissen COLSON & FAGARD te Maasmechelen, Rijksweg 363 – tel 089/77.83.20 – fax 089/77.83.29 – e-mail: brenda@colsonfagard.be; www.colsonfagard.be

 

 

 

 

Terug naar de lijst